Logo Pronto Elektro

Reference

Významní zákazníci - spolupráce od roku:

Obecní dům 1990 Zeměměřičký úřad 1999
Prakab-Pražská kabelovna 1992 Metrostav 1999
FN Bulovka 1993 Stimbuilding 2000
UK, Fakulta FTVS 1994 T-mobile (Radiomobil) 2002
Horst (DUM) 1994 ČNI (ČSNI) 2002
PREdi (PRE) 1995 Colsys 2002
Konstruktiva 1995 Domov pro seniory Slunečníce 2002
Výtahy Schindler 1996 Skanska CZ 2003
ÚVMV 1996 Hochtief 2004
Dekra (ÚSMD) 1996 TZUS 2006
Hogas (DUM) 1996 Barrandov studio 2007
Pienstav 1997 Mediaticon 2006
Eltodo 1998 Pembroke SB 2007

Výběr zakázek za dobu existence společnosti:

1990 Revize objektu Obecní dům
Revize TS FN Bulovka
Revize hotelových domů DŮM Chodov a Modřany
1991 Přeměna napětí obytný dům P8,Zenklova ulice
Dodávky kompenzačních rozváděčů Knižní Velkoobchod, Vodní stavby
1992 Výměna trafa a dozbrojení TS ČSOB P1,Panská ul.
Rekonstrukce stoup.vedení P3, Lucemburská ul.
1993 Výstavba dTS P1,Melantrichova ul., včetně rozvodů VN i NN
Vzduchotechnika haly Prakabu
1994 Rekonstrukce kompenzace Prakabu
Rekonstrukce napájecích kobek TS FN Bulovka
1995 Rekonstrukce rozvoden Avia
Výstavba TS P5-Řepy, Kongregace Milosrdných sester sv.Karla Boromejského (včetně stavební části)
1996 Rekonstrukce sítí NN na Praze 8
Výstavba TS P7, U Uranie
1997 Rekonstrukce napájení a TS pro Telecom (Přístavní, Kladenská, Parléřova)
Rozšíření TS pro ZŠ P2,Na Smetance
1998 Elektroinstalace nového objektu Katastrálního úřadu
Opravy poruch venkovního osvětlení a osvětlení podchodů
1999 Rekonstrukce dTS P5,Slivenec
Kabelové rozvody NN, P4-Šeberov
2000 Dostavba haly D Prakabu
Rekonstrukce TS Papírny Bubeneč
2001 Výstavby TS P1 Havelská a P2 Podskalská
Rekonstrukce haly Opletárny Prakabu
2002 Vzduchová clona v objektu ÚSMD
Přeložky sítí VN a NN, P10, Bohdalecká ul.
Rekonstrukce bytového domu P3, Biskupcova
2003 Rekonstrukce bytových domů P4, Kaplická
Výstavba TS ČP P1,Spálená a Vladislavova ul.
2004 Výstavba RS P1,Václavské náměstí (býv.Polská kultura)
Rekonstrukce bytového domu P3, Hájkova
Kabelové rozvody NN P9,Cukrovarská ul.
2005 Výměna trafa monobloku A P10-Štěrboholy ( BaL)
Kabeláže NN Mazanka-stavba Metrostavu
2006 Výstavba TS ČZU P6, Kamýcká
Výstavba TS haly Hugli, Zásmuky
Výstavba RS, kabeláže pro objekt Novoplaza, P4
2007 Rekonstrukce TS vč. přípojky VN pro Energocentrum Stará Boleslav
Úprava rozvodny TR3 Prakabu

Stoupací vedení:

Naše společnost se poměrně významnou měrou specializuje na výměnu hlavního domovního stoupacího vedení (HDV) jak části silnoproudé, včetně zajištění nových,či přemístění stávajících odběrných míst, tak i části slaboproudé, jako jsou rozvody domácího telefonu, vedení státního telefonu, rozvody pro kabelové televize a samozřejmě i rozvody společné televizní antény. Veškeré práce zakončeny revizní zprávou. Jsme jedna z prověřených firem spolupracující s PRE a.s. s možností práce na neměřené části před elektroměrem. Stoupací vedení elektro je náročná činnost na technologický postup dle stavebních dispozic Vašeho domu, tak aby bydlící minimálně pocítili dopad elektromontážních i stavebních prací spojených s touto činností. Snažíme se, aby přerušení dodávky elektrické energie z důvodu probíhajících prací bylo minimální v horizontu hodin a v dostatečném předstihu nahlášeno nájemníkům. Mnohaletě ověřený technologický postup výměny HDV včetně přívodů k jednotlivým bytům a výměny bytového rozvaděče prováděný našimi zkušenými pracovníky je Vám zárukou rychlého a kvalitního výsledku práce. Nedílnou součástí těchto prací na HDV je veškerá stavební součinnost, zednické, sádrokartonářské a malířské práce. Tyto práce jsme prováděli v domech různého charakteru. Od menších činžovních domů, tak i po výškové panelové domy po celém území Hlavního města Prahy

Praha 3, rekonstrukce obytného domu Biskupcova 27, družstvo
Praha 3, rekonstrukce obytného domu Hájkova 3
Praha 6, Zengrova 2009 a 2010 HDV pro Společenství vlastníků
Praha 8, Dolákova 554, HDV pro BD Dolákova
Praha 4, rekonstrukce obytných domů Kaplická 852-856 pro SVJ
Praha 6, Rekonstrukce stoupacího vedení Verdunská 11
Praha 8, bytový dům Šaldova 32
Praha 6, Zengrova 2011 a 2012 HDV pro Společenství vlastníků
Praha 7, Bytové družstvo U Městských domů 7
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 677/12 společenství vlastníků
PPraha 3, Pod Lipami – 74,76, Družstvo
Copyright © Pronto Elektro Praha s.r.o. 2012 | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.1 | CSS | Developed by Web-co: webové studio